Vi benytter informasjonskapsler for å gi deg den beste mulige opplevelsen. Fortsett å benytte nettstedet dersom du godtar dette. Vennligst les mer om våre retningslinjer for informasjonskapsler for flere detaljer.
 

Regler og vilkår

Generelle regler og vilkår
Regler og vilkår for kampanjer
Belonningsprogramregler
Massedistribuert kommunikasjon
Uttak

Generelle vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder for, og er bindende for dig, hvis du spiller på kasinoet. De engelske betingelser og vilkår er dog de gældende og ikke denne oversættelse. I disse betingelser og vilkår:

 • "Konto" betyr en unik konto som er blitt utstedt fra kasinoet;
 • "Avtalen" betyr disse reglene og vilkårene;
 • "Kasino" betyr kasinoet som er på nettstedet og er eid og drevet av oss;
 • "Kasinonettstedet" betyr Royal Vegas og all tilhørende virksomhet;
 • "Charge-back" (tilbakebetaling) betyr at du, utsteder av kredittkort eller en betalingsformidler, foretar en tilbakeføring av penger via kredittkort eller vi en betalingsformidler;
 • "Låst konto-spiller" betyr en spiller som har en låst spillerkonto;
 • "Låst spillerkonto" betyr en konto som har blitt låst, stengt, avregistrert eller ekskludert av enten oss eller deg;
 • "Hvilende konto" betyr en konto som ikke har vært i bruk i en periode på seks (6) måneder eller mer;
 • "Hvilende spiller" betyr en spiller som har en hvilende konto;
 • "Gjestespiller" betyr en spiller som benytter gratis credits uten reell pengeverdi for å spille i kasinoet;
 • "Delta" betyr, uten begrensninger, alle handlinger som er beskrevet i 4.1.1 til 4.1.7 nedenfor, samt besøk på kasinonettstedet og/eller spilling på alle spill som tilbys av kasinoet, i kasinoet, eller ved bruk av nettsted og/eller software tilhørende Royal Vegas.
 • "Spiller/e" betyr en reell spiller og/eller en gjestespiller og/eller en hvilende spiller og/eller en låst konto-spiller;
 • "Reell spiller" betyr en spiller som benytter sine egne penger til å plassere innsats i kasinoet;
 • "Service" betyr tilgang til software, og softwarens bestemmelser, som gjør deg i stand til å spille i kasinoet med hjelp av internett;
 • "Software" betyr all software eid eller lisensiert hos oss som må lastes ned for at du skal kunne delta i kasinoet og/eller Flash Games-versjoner av softwaren som ikke trenger nedlasting;
 • "Vi/oss/vår" betyr, Digimedia Limited, Malta selskapsregistrering C45651 , som er eieren og operatøren av casino og pokerromets nettside og dets konsernselskaper.
 • "Din jurisdiksjon" betyr jurisdiksjonen der du bor, arbeider eller befinner deg.

1. Din deltagelse i kasinoet

1.1. Deltagelse

1.1.1. Deltagelse i kasinoet foregår på eget ansvar og risiko.

1.1.2. Du er selv ansvarlig for å forsikre deg om at det i din jurisdiksjon er lovlig å delta i kasinospill.

1.1.3. Du kan bare delta i kasinoet hvis det er lovlig for deg å gjøre det innenfor din jurisdiksjon.

1.1.4. I tillegg til bestemmelsene i 1.1.3 over, kan du bare delta i kasinoet hvis du har oppnådd myndighetsalderen som gjelder i din jurisdiksjon.

1.1.5. Vi gir ingen garantier for at din deltagelse i kasinoet er i tråd med lovbestemmelsene i din jurisdiksjon.

1.1.6. Vi har rett til å kreve at du dokumenterer din identitet og alder for å delta i kasinospill hos oss. Dette gjelder både før du begynner å spille og når som helst etter at du har begynt å spille i våre kasino.

1.1.7. Med dette gir du oss og våre samarbeidspartnere rett til å bekrefte din identitet og din rett til å bruke pengene som du plasserer innsatser med i kasinoet.

1.1.8. Du aksepterer med dette å inneha kun én spillerkonto i kasinoet. Alt salg eller overførsel av konti mellom spillere er forbudt.

1.1.9. Participation on credit is prohibited at Royal Vegas.

1.2. Dine garantier

1.2.1. Du garanterer – og vi inngår avtalen på basis av dette og at det er gyldig på tidspunktet du inngår avtalen med oss – at du:

1.2.1.1. i din jurisdiksjon lovlig kan delta i kasinospill;

1.2.1.2. er en "voksen", som har oppnådd gjeldende myndighetsalder i din jurisdiksjon;

1.2.1.3. ikke tillater at andre, og særlig ikke mindreårige, direkte eller indirekte bruker din konto, bruker programvare eller tar imot premier fra kasinoet;

1.2.1.4. har gitt oss personopplysninger som er gyldige, eksakte og fullstendige, og at du informerer oss umiddelbart via epost hvis opplysningene blir endret;

1.2.1.5. er den sanne og lovlige eieren av pengene du satser hos casinoet. Hvis du bruker et kredittkort eller debetkort, MÅ kortinnehaverens navn være det samme som navnet som brukes ved pålogging til nettstedet. Der dette ikke er tilfelle vil kontoen bli suspendert. Når en konto er suspendert, bør du kontakte kundestøtten for detaljer om vår bekreftelsesprosess. Alle uttak som er gjort via bank eller sjekk vil kun betales til navnet som brukes ved pålogging til nettstedet, og hvis et debet- eller kredittkort har blitt brukt til å sette inn midler, må navnet tilsvare navnet registrert på kortet;

1.2.1.6. ikke skal gjøre innskudd eller plassere innsatser i kasinoet med penger som stammer fra ulovlige eller kriminelle handlinger som beskrevet i 1.6;

1.2.1.7. skal betale eventuelle beløp skyldig til Casinoet direkte til Casinoet og, i respekt for betalingen, skal ikke utføre tilbakeførsel, avslå, reversere og/eller motvirke slike betalinger;

1.2.1.8. skal sikre at eventuelle beløp skyldig til Casinoet er betalt til Casinoet og en betaling til en tredjepart (uavhengig om tredjeparten opptrer som en agent for deg eller Casinoet) skal ikke utgjøre et utslipp av denne før nevnte beløp har faktis blitt mottatt av Casinoet. Et brudd herav kan medføre i avslag fra Casinoet til å betale eventuelle cash-in/uttak;

1.2.1.9. har lest og forstått disse reglene og vilkårene.

1.3. Nekte å registrere, avregistrering, ekskludering & suspensjon

1.3.1. Vi kan nekte å registrere deg som spiller eller velge å avregistrere og ekskludere deg eller suspendere deg som en spiller fra casinoet når som helst hvis vi bedømmer at din deltagelse i casinoet er, kommer til å være eller har tidligere vært, bedragersk, ulovlig, fornærmende, konstruert, eller på noen måte uvanlig (som beskrevet i paragraf 31 i våre Kampanjeregler og vilkår).

1.3.2. Du godtar herved at kasinoet ikke er forpliktet til å gi deg forutgående informasjon om beslutning om å nekte, avregistrere eller ekskludere eller suspendere deg, og heller ikke gi deg begrunnelser for en slik beslutning.

1.3.3. Hvis Royal Vegas blir oppmerksom på at en spiller er mindreårig, vil vi, med unntak av tilfeller der det er grunn til å tro at et svindelforsøk er blitt begått:

1.3.3.1 Suspendere kontoen umiddelbart;

1.3.3.2 Ugyldiggjøre alle innsatser som er blitt plassert

1.3.3.3 Refundere verdien av gjenstående innskudd; og

1.3.3.4 Stenge kontoen.

1.3.4. Hvis du føler at du mister kontroll over spillingen din og vil ha hjelp ved å begrense tilgangen til våre kasinoer, kan du velge å bli utestengt fra casinoene i 24 timer eller 6 måneder. Hvis du velger en av disse alternativene, vil du ikke ha muligheten til å logge inn i vår casinoprogramvare under utestengelsesperioden. Casinoet vil gjøre sitt beste for å sikre at du er blitt blokkert fra å gå inn på siden. Vi vil også ta alle rimelige steg for å forsikre deg at du ikke mottar noe kampanjemateriale under denne tiden.

1.4. Konsekvenser av avregistrering, eksklusjon eller suspendering

1.4.1. Hvis vi avregistrerer eller ekskluderer eller suspenderer deg fra kasinoet, har vi rett til å:

1.4.1.1. holde tilbake utbetaling til deg fra ethvert satset beløp, uavhengig av om de satsede beløpene er innskudd, refundering, bonus, gratis penger, casino credits, utbetalinger eller  dess like; og/eller

1.4.1.2. ekskludere deg fra alle andre kasinoer og/eller pokerrom som tilhører kasino-gruppen der dette kasinoet er medlem; og/eller

1.4.1.3. etter eget skjønn avgjøre hvilke kriterier du må tilfredsstille for å åpne en ny konto i kasinoet; og/eller

1.4.1.4. i tilfelle svindel eller annen ulovlig handling av deg, eller om du unnlater å innbetale beløp du skylder oss:

1.4.1.4.1. formidle all relevant informasjon om deg til en intra-gruppedatabase som samler slike handlinger og, hvis nødvendig, overlevere dine kontodetaljer til et innkrevingsselskap for å hente inn alle beløp du skylder oss. Med dette gir du oss ugjenkallelig retten til å gjøre dette, og/eller

1.4.1.4.2. hos oss har forspilt penger som stammer fra svindel eller andre ulovlige handlinger.

1.5. Hvilende konti

1.5.1. Bestemmelsene i denne klausul 1.5 gjelder bare hvis alle konti til en reell spiller i kasinoet og pokerrom er hvilende konti.

1.5.2. Kontoer som forblir inaktive i minst 30 måneder, skal anses for å være sovende kontoer. Alle anstrengelser skal gjøres for å overføre enhver balanse på sovende kontoer til den respektive kontoinnehaveren, mislykkes dette skal balansen overføres til Lotteritilsynet på Malta (MGA).

1.6. Hvitvasking av penger

1.6.1. Strenge lover angående hvitvasking av penger forplikter oss til å rapportere deg til nasjonale eller lokale myndigheter hvis vi kjenner til, mistenker eller har grunn til å mistenke at noen av dine transaksjoner blant annet involverer penger som stammer fra ulovlige handlinger eller er ment for skjule penger som kommer fra ulovlige handlinger eller å bruke kasinoet for å forenkle utøvelsen av kriminell aktivitet.

1.6.2. Hvis vi har kjennskap eller mistanke som omtalt i 1.6.1 over kan vi:

1.6.2.1. umiddelbart suspendere, avregistrere eller avslutte din konto i kasinoet; og/eller

1.6.2.2. etter eget skjønn unnlate å  refundere beløp som står på en konto; og/eller

1.6.2.3. ekskludere deg fra alle eller noen kasinoer og/eller pokerrom i kasinogruppen som dette kasinoet er en del av; og/eller

1.6.2.4. formidle all relevant informasjon om deg til en intra-gruppedatabase som samler informasjon om slike handlinger. Med dette gir du oss ugjenkallelig retten til å gjøre dette etter vårt eget skjønn.

1.6.3. Vi forbeholder oss retten til å rapportere deg til de ovennevnte nasjonale eller lokale myndighetene om vi etter eget skjønn anser at vi ved lov er forpliktet til å gjøre dette.

1.6.4. For å forhindre hvitvasking skal:

1.6.4.1. kontanter ikke bli akseptert som finansiering av konti i kasinoet;

1.6.4.2. ingen betydelige og/eller eksepsjonelle uttak separat eller samlet foretas uten at vi har mottatt sertifiserte/bekreftede kopier av følgende:

Din/ditt:

1.6.4.2.1. kontoutskrift fra kontoen der dine innskudd kommer fra;

1.6.4.2.2. førerkort;

1.6.4.2.3. sykeforsikringskort eller lignende dokument med fotoidentifikasjon av deg;

1.6.4.2.4. gyldig pass; eller

1.6.4.2.5. fakturaer på strøm, vann, telefon etc. med ditt navn og din adresse registrert hos oss.

1.6.4.3. uavhengig av de foregående punkter, forbeholder vi oss også retten til å kreve ovennevnt dokumentasjon når som helst i løpet av vår samhandling for verifisering av identitet.

1.7. Publisitet

1.7.1. Hvis du ved spill i kasinoet vinner en sum penger eller en annen gevinst som kasinoet anser passende for egen publisitet, aksepterer du å stå til disposisjon for oss i forbindelse med ethvert arrangement i regi av kasinoet for å meddele offentlig at du har vunnet gevinst. Herved gir du kasinoet rett til å bruke ditt navn, bilde og innhold i intervjuer som omhandler din gevinst. Videre frafaller du med dette alle rettigheter tilhørende dette materialet, og du aksepterer at alle rettigheter til dette materialet til hører kasinoet. Kasinoet vil gjøre sitt ytterste for å beskytte ditt personvern til enhver tid.

1.7.2. For mer informasjon om vår personvernpolicy, vennligst følg den relevante linken på kasinoets nettsted.

2. Tjenesten

2.1. Tjenesten og programvaren tilbys "slik den er". Vi gir ingen garantier, verken muntlig eller skriftlig, for tilfredsstillende kvalitet, egnethet, fullstendighet eller nøyaktighet i forbindelse med tjenesten og programvaren.

2.2. Vi tar ikke noe ansvar for feil på datautstyr, telekommunikasjonsutstyr og -tjenester, eller forsøk fra din side på å delta i spill via metoder som ikke er tiltenkt fra vår side.

2.3. Vi garanterer ikke at tjenesten aldri vil være mangelfull, men vi vil rette opp innrapporterte feil innen rimelig tid. Hvis en feil oppstår, ber vi deg meddele oss dette via epost eller ved å skrive til kundeservice.

2.4. Selv om vi gjennomfører alle mulige tiltak for å sikre at programvaren og filene er fri for datavirus, kan vi ikke garantere at programvaren og filene er fri for slike problemer. Det er ditt ansvar å beskytte ditt datautstyr og ha mulighet for å reinstallere alle dataopplysninger og programmer som er gått tapt på grunn av datavirus.

2.5. Vi kan midlertidig innstille levering av hele eller deler av tjenesten etter vårt eget skjønn. Vi kan, men er ikke forpliktet til, gi deg så mye informasjon i forkant av en slik innstilling som er praktisk mulig. Vi vil gjenopprette tjenesten så fort det er praktisk mulig etter et slikt midlertidig opphold.

2.6. I tilfelle feilfunksjon i kasinosystemet er alle spillinnsatser ugyldige.

2.7. I tråd med klausul 4.2 nedenfor er vi ikke ansvarlige overfor deg for enhver type tap som du måtte lide som et resultat av driftsopphold eller driftsstans.

3. Delte omgivelser

3.1. Vi kan ilegge begrensninger eller betingelser som vi, etter eget skjønn, bedømmer som passende for personer som åpner eller forsøker å åpne kasinokonto fra offentlige datamaskiner eller datamaskiner som befinner seg i eller er tilkoblet delte omgivelser.

4. Erstatning & begrensning av ansvar

4.1. Du holder kasinoet, dets ledelse, ansatte, aksjeeiere, agenter og affiliates, morselskapet/-ene til kasinoet og alle datterselskaper skadesløse for alle typer kostnader, utgifter, forpliktelser og skade (både direkte, indirekte, som konsekvens, mønstergyldig, straffende eller annet) som har sitt utspring i din deltagelse i kasinoet. Hele din deltagelse inkluderer, men er ikke begrenset til, blant annet:

4.1.1. besøk på, bruk eller gjenbruk av dette kasinonettstedet;

4.1.2. bruk eller gjenbruk av innhold i, eller hentet fra dette kasinonettstedet;

4.1.3. tilgang, bruk eller gjenbruk av kasinonettstedets server;

4.1.4. innskudd på din kasinokonto;

4.1.5. spill og plassering av innsats i kasinoet;

4.1.6. aksept for og bruk av alle gevinster i eller fra kasinoet;

4.1.7. bruk eller gjenbruk av kasinoets programvare, uansett om det er lastet ned fra kasinonettstedet eller via noe annet medium.

4.2. Ikke under noen omstendigheter skal kasinoet, dets ledelse, ansatte, aksjeeiere, agenter eller affiliates, morselskap til kasinoet eller datterselskap, holdes ansvarlig overfor deg gjeldende kontrakt, erstatningsrett, skjødesløshet eller annet, for ethvert tap, beløp eller enhver skade som måtte oppstå fra enhver årsak, både direkte og indirekte (også i tilfeller der vi har fått informasjon fra deg om muligheten for slik tap eller skade).

5. Kampanjer & konkurranser

5.1. Kasinoet vil fra tid til annen tilby visse kampanjer og konkurranser. Disse kampanjene og konkurransene kan ha avvikende og ulike regler og vilkår som er spesifikke for den gjeldende kampanje eller konkurranse.

5.2. Disse regler og vilkår gjelder for alle konkurranser og kampanjer.

5.3. I tilfelle en konflikt mellom disse regler og vilkår og kampanje- eller konkurransespesifikke regler og vilkår, skal de kampanje- og konkurransespesifikke regler og vilkår være gjeldende, men bare i den utstrekning de kommer i konflikt med de generelle regler og vilkår.

5.4. Velkomstbonusen gitt til deg må omsettes 50 ganger (50x) før du har mulighet til å ta ut eventuelle gevinster som er vunnet ved bruk av bonuspengene på saldoen din. (""Krav om omsetning"). For eksempel, hvis du setter inn 100 og mottar en bonus på 100 kreditter, vil omsetningskravet være på 50 x 100 = 5000. Eventuelle gevinster som tilskrives kontantdelen av saldoen din kan tas ut når som helst, så fremt det oppfyller alle disse reglene og vilkårene.

6. Spilleregler

6.1. I tillegg til generelle regler og vilkår er visse spilleregler gjeldende og bindende for deg og din deltagelse i kasinoet.

6.2. Hermed aksepterer du at du er forpliktet til å følge de ovennevnte spilleregler som om de var inkludert i de generelle regler og vilkår.

7. Intellektuell eiendom

7.1. Vi gir deg med dette en oppsigelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke kasinonettstedet og programvaren og alt innhold hentet fra kasinonettstedet og programvaren, inklusive copyright og alle rettigheter for intellektuell eiendom forbundet med tjenesten.

7.2. Du anerkjenner og godtar at all copyright, varemerker og alle andre rettigheter for intellektuell eiendom i alt materiell eller innhold levert av kasinonettstedet og programvaren til enhver tid skal tilhøre oss eller våre lisensinnehavere. Du har tillatelse til å bruke dette materialet kun slik det klart er gitt adgang til av oss eller våre lisensinnehavere.

7.3. Du anerkjenner og godtar at materialet og innholdet på kasinonettstedet er gjort tilgjengelig kun for din egen ikke-kommersielle bruk og at du kan laste ned materiale og innhold til kun én datamaskin for dette formålet. All annen bruk av materiale og innhold er strengt forbudt. Du aksepterer at du ikke skal (og heller ikke hjelpe en tredjepart med å) kopiere, reprodusere, sende, publisere, vise fram offentlig, distribuere, utnytte kommersielt, tukle med, eller skape avledet arbeid av dette materialet og innholdet.

8. Mobilt kasino

Ved spill på Royal Vegas Mobilt kasino gjelder følgende tilleggsvilkår:

8.1. Internettleverandør
Du er selv ansvarlig for all tilkobling, bruk og pålegg fra din internettleverandør når du registrerer deg for å spille, laste ned programvare, plassere innsats eller kommunisere med oss. Disse påleggene skal ikke på noen måte utgjøre noe av innsatsene du plasserer hos oss.

8.2. Virus og dataintegritet

Verken kasinoet, dets morselskap, affiliates, agenter, tekniske leverandører, partnere, representanter eller ansatte garanterer at kasinoprogramvaren er fri for datavirus eller annet innhold som har ødeleggende effekt. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre nødvendige prosedyrer for å tilfredsstille dine spesielle krav til data input og output. Dette gjelder også for beskyttelse mot datavirus eller annet innhold som kan skade mobiltelefon, nettverk eller datamaskin.  Verken kasinoet, dets morselskap, affiliates, agenter, tekniske leverandører, partnere, representanter eller ansatte garanterer at kasinoet er uten feil eller at det vil fungere uten tap av pakkedata eller avbrudd. Kasinoet garanterer heller ikke tilfredsstillende tilkobling til internett eller sending via internett.

8.3. Tilkobling

Du (spilleren) står ansvarlig for alle telekommunikasjonsinnretninger, nettverk, GPRS, internettadgangstjenster og andre tillatelser du har innskaffet i forbindelse med ditt bruk av kasinonettstedet.

9. Generelt

9.1. Rettelser og endringer

9.1.1. Kasinoet kan uten å informere deg rette, endre, slette, eller legge til informasjon under Regler & Vilkår, kampanje- eller konkurransespesifikke regler og vilkår eller spilleregler til enhver tid.

9.1.2. Disse endringene trer i kraft, og binder deg til dem, umiddelbart ved publisering på kasinonettstedet.

9.1.3. Du godtar at du regelmessig skal se gjennom regler og vilkår, kampanje- eller konkurransespesifikke regler og vilkår eller spilleregler for å vurdere om det er gjort endringer.

9.2. Rett til deltagelse

Ansatte i kasinoet, i søster- eller datterselskap, affiliates knyttet til kasinonettstedet, i reklamebyråer, lisensutstedere, lisensinnehavere, distributører og deres tilhørende selskaper, eller i tilfelle individer, den nærstående familien til disse, har ikke rett til å delta i kasinoet som spillere.

9.3. Adskilte bestemmelser

Hvis en del av disse regler og vilkår bedømmes som uforenlig med loven, ugyldig eller ugjennomførbar, skal den aktuelle delen anses som adskilt fra resten av disse regler og vilkår. Dette skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de øvrige bestemmelsene i disse regler og vilkår. I slike tilfeller skal delen som er ansett som ugyldig bli rettet eller endret på en måte som er konsistent med gjeldende lovgiving samtidig som den så nært som mulig reflekterer vår opprinnelige intensjon.

9.4. Avkall på rettigheter

Ingen ettergivenhet gitt av kasinoet skal tolkes som et avkall på noen av våre rettigheter i disse vilkårene.

9.5. Tredjeparter

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal ingenting i disse vilkårene skape eller gi rettigheter til personer som ikke er part i disse vilkårene.

9.6. Oppdrag

Vi forbeholder oss retten til å overføre, tildele eller viderelisensiere, helt eller delvis, alle rettigheter og forpliktelser som er gitt eller pålagt oss gjennom disse reglene og vilkårene.
Du kan ikke overføre, tildele eller viderelisensiere, helt eller delvis, alle rettigheter og forpliktelser som er gitt eller pålagt deg gjennom disse reglene og vilkårene.

9.7. Totalavtale

Hvis ikke konteksten indikerer noe annet, omfatter disse regler og vilkår den fullstendige kontrakten mellom oss. Dette overstyrer alle tidligere muntlige eller skriftlige avtaler, ordninger eller samforståelse mellom oss. Du aksepterer at du ikke baserer vår avtale på noen type enighet, betingelser eller vilkår som ikke er en del av disse regler og vilkår.

9.8. Tolkning

I denne avtalen brukes overskriftene bare til orientering og de skal ikke påvirke tolkningen. Referanser til personer skal inkludere registrerte/juridiske personer og privatpersoner; referanser til entall inkluderer flertall og motsatt; og referanser til det maskuline inkluderer det feminine.

9.9. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Gyldigheten, tolkningen og oppfyllelsen av denne Avtalen skal reguleres av Maltesisk lov og skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til Maltesiske domstoler som partene herved sender inn, bortsett fra at en part kan søke om en midlertidig forføyning i en domstol i kompetent jurisdiksjon.

9.10. Foreldelse

Du godtar herved at eventuelle skritt for å få gjennomslag for eventuelle krav du måtte ha overfor kasinoet, skal fremlegges av deg innen seks måneder fra grunnen til kravet oppstod. Hvis dette ikke skjer, gir du for alltid avkall på forlate enhver rett som du kan ha til å håndheve et slikt krav etter foreldelsesperiodens utløp. Du godtar at kravet skal være ugyldig og frafalles ved utløpet av foreldelsesperioden.

9.11. Refundering av skrapelodd

I alle skrapeloddspill der du deltar anses skrapelodd som benyttet umiddelbart etter kjøpet av disse. Under ingen omstendigheter har du rett til refusjon eller erstatning for skrapelodd anskaffet av deg, uansett om du har skrapet feltene med underliggende symboler eller ikke.

9.13 If you unsubscribe, or have previously unsubscribed, from our general promotional materials, you will still receive business related communication. Please allow 3 working days to be removed from our mailing lists. Should you have any questions regarding any of the 'legalese', please contact us and we will be happy to assist you.

Digimedia Limited vil søke å løse alle konflikter på en passende og ansvarlig måte, men dersom en konflikt forblir uløst har du rett til å sende en klage til Lotteritilsynet på Malta (MGA) på support.mga@mga.org.mt

Version 2017/1

VILKÅR FOR VELKOMSTBONUS

 1. Denne kampanjen (denne ""Kampanjen"") er brakt deg av Royal Vegas Online Casino (""Casinoet"") og er åpen for førstegangsspillere (""Spiller/e"") hos casinoet som åpner sin første konto med ekte penger i løpet av kampanjen.
 2. Velkomsttilbud:  12 000kr i bonus
  • Første innskudd – 100 % matchbonus inntil 3000kr
  • Andre innskudd – 100 % matchbonus inntil 3000kr
  • Tredje innskudd – 100 % matchbonus inntil 3000kr
  • Fjerde innskudd – 100 % matchbonus inntil 3000kr
 3. Dette matchtilbudet kan ikke benyttes i forbindelse med andre velkomstbonuser gitt av andre casinoer i gruppen dette casinoet er medlem av.
 4. Dette tilbudet er kun gyldig for nye spillere, og må benyttes innen syv dager fra kontoen med ekte penger er registrert. Deretter vil velkomstbonusen være utilgjengelig. Selv om påfølgende kampanjer er tilgjengelige vil velkomstbonusen regnes som forspilt.
 5. Hvis du bor i Polen vil du bli bedt om å gjøre et minimumsinnskudd på 10€/£/CHF/CAD/AUD, 200 SEK/NOK, 40 PLN (polske zloty) for å kunne benytte velkomstmatchen.
 6. Velkomstbonusen krediteres automatisk til bonuskontoen etter et vellykket første innskudd på 100kr eller mer.
 7. Vennligst merk at en “valutaenhet” er en enhet av den valutaen spilleren valgte som sin foretrukne valuta ved registrering av hans/ hennes konto til å være valutaen som blir brukt av spilleren i transaksjon med casinoet.
 8. Spilleren erkjenner at for å være kvalifisert for kampanjer eller bonuser, må spilleren bruke hovedvalutaen i landet der han/ hun har registrert adresse og spiller fra. Hvis ikke hovedvalutaen er tilgjengelig, er spill med USD, CAD eller EURO tillatt. Casinoet forbeholder seg retten til å holde tilbake bonuser og gevinster som følge av innskudd gjort i valutaer i strid med dette vilkåret.
 9. Tilbudet kan ikke overføres.
 10. Når du har mottatt velkomstbonus hos noen av gruppens medlemscasinoer, er det påkrevd at du møter ytterligere minimumskrav for omsetning før du er kvalifisert for ytterligere velkomstbonuser hos noen av de andre medlemscasinoene.
 11. Det er kun tillatt å benytte tilbudet om velkomstbonus én gang per person, husstand, familie, husstandsadresse, e-postadresse, kredittkortnummer eller delte datamaskinmiljøer som bibliotek, arbeidsplass, fellesskap, universitet eller skole. Casinoet forbeholder seg retten til å annullere alle gevinster og spill dersom dette vilkåret ikke overholdes.
 12. Tilbudet om velkomstbonus kan ikke benyttes i forbindelse med eventuelle andre kampanjer som tilbys av Digimedia Limited og er underlagt løpende vurdering. Casinoet har rett til å endre tilbudet og dets vilkår til enhver tid.
 13. Velkomstbonusen gitt til deg må omsettes 50 ganger (50x) før du har mulighet til å ta ut eventuelle gevinster som er vunnet ved bruk av bonuspengene på saldoen din. (""Krav om omsetning"). For eksempel, hvis du setter inn 100 og mottar en bonus på 100 kreditter, vil omsetningskravet være på 50 x 100 = 5000. Eventuelle gevinster som tilskrives kontantdelen av saldoen din kan tas ut når som helst, så fremt det oppfyller alle disse reglene og vilkårene.
 14. Du kan ikke aktivere eller motta velkomstbonus ved dette casinoet hvis du allerede har aktivert eller mottatt velkomstbonus fra et annet medlem av casinogruppen og ikke har satset tidligere benyttet eller mottatt velkomstbonus og dens tilhørende innskudd minst 100 ganger hos det medlemmet av casinogruppen som ga deg velkomstbonusen. Hvis kontoen din ved dette casinoet har blitt kreditert med en velkomstbonus som du (etter vårt eget og ubundne skjønn) ikke er kvalifisert for, skal casinoet i ettertid ugyldiggjøre slike velkomstbonuser og gevinster mottatt av deg etter at velkomstbonusen er blitt kreditert til dine relevante kontoer.
 15. Der en velkomstbonus er gitt deg, avhengig av at har møtt alle omsetningskravene, vil du bli begrenset til et maksimumsuttak på seks ganger av den første innskuddssummen og eventuell annen saldo vil bli forspilt. Denne klausulen vil kun bli brukt med skjønn av casinoets ledelse. Alle progressive gevinster er unntatt fra denne klausulen. Prosentandelen av din bonussaldo i forhold til din kontantbeholdning vil bestemme omsetningsprosenten. For eksempel, vil et innskudd på 100 kreditter kvalifisere deg for en bonus på 100 kreditter, som gir 200 kreditter på din casinosaldo, 50 % i kontantbeholdning, og 50 % på bonussaldoen. Derfor, inntil omsetningskravene er oppfylt, vil 50 % av pengene satset på spillene komme fra din kontantbeholdning og 50 % fra bonussaldoen. Gevinster vil fordeles på same måte (50 % til din bonussaldo og 50 % til din kontantbeholdning). NB! Alle innsatser med dine penger gjort før velkomstbonusen har blitt hevet, vil føre til en forvrengning i proporsjonene penger/ bonuser, ettersom proporsjonene er utregnet fra beløpet i din kontantsaldo ved begynnelsen av velkomstbonusen.
 16. Velkomstbonusen er avhengig av gjennomspilling 50 ganger før uttak kan gjøres. a) Spill på enkelte spill vil føre til en annen prosentfordeling av gjennomspillingskravet:
  • - 100 % de fleste slots og selskapsspill (Keno og skrapelodd)
  • - 20 % bordpoker og Casino War
  • - 10 % Texas Hold'em Bonus Poker, Sic Bo, Wheel of Riches og all rulett. Videopoker, terningspill, baccarat og all blackjack med unntak av Classic Blackjack. Hot Ink, Retro Reels (Extreme Heat/Diamond Glitz)
  • 2 % Classic Blackjack og All Aces Videopoker / Powerpoker
  • - 0 % Lucky Darts

  VIKTIG: bidragsprosentene og kravene til omsetning kan variere per kampanje og/ eller geografisk plassering. I dette tilfellet er prosenten og kravet til omsetning gjengitt i kampanjens vilkår og betingelser gjelde. Vennligst referer alltid til de spesifikke reglene og vilkårene for hver enkelte kampanje for å unngå misforståelser. Merk: omsetning (veddemål) gjort ved bruk av gamblefunksjonen på alle slots eller doblefunksjonen på all Video- / Powerpoker vil ikke telle mot omsetningskravene.
  * Progressive spill vil bidra til omsetningskravene I henhold til type spill. For eksempel vil progressive slots bidra 100 % til omsetningskravet.
  ** Vennligst merk at all spilling på MPV (flerspillerturneringer), vil ikke telle mot omsetningskrav.

 17. Etter å ha oppnådd alle omsetningskravene for din første velkomstbonus, kan du gjøre uttak fra saldoen til enhver tid.
 18. Denne bonusen utløper ved begjæring av uttak. Ethvert krav til denne bonusen etter at uttak har blitt begjært, enten det ligger til behandling eller har blitt utbetalt, ugyldiggjør bonusen.
 19. Før utbetalinger blir behandlet, vil din spilling gjennomgås for eventuelle ureglementere spillmønstre, f.eks. ved å spille likt, veddemål med null marginer eller hedging, som alle sal anses som ureglementer spilling for å oppnå omsetningskrav i forbindelse med velkomstbonusen. Andre eksempler på ureglementer spilling inkluderer, men er ikke begrenset til, å sette enkeltinnsatser som tilsvarer eller overstiger 30 % eller mer av verdien på bonusen kreditert din konto inntil tidspunktet omsetningskravene er oppfylt. Casinoet forbeholder seg retten til å bestemme etter eget skjønn hvilke aktiviteter som utgjør “ureglementer spilling” for å oppnå omsetningskravene på velkomstbonusen, og fra tid til annen å tilbakeholde eventuelle uttak der ureglementer spilling har pågått for å oppfylle omsetningskravet til velkomstbonusen.
 20. I tilfelle casinoet tror at du misbruker eller forsøker å misbruke en bonus eller annen kampanje, eller at det er sannsynlig at du drar fordeler ved misbruk eller i mangel på god tro fra gamblingsretningslinjene gitt av oss, kan casinogruppen etter eget skjønn nekte, tilbakeholde eller gjøre uttak fra din bonus eller eventuelle kampanjer, eller oppheve eventuelle retningslinjer enten midlertidig eller permanent, eller terminere din tilgang til tjenesten og/ eller blokkere kontoen din. Under slike omstendigheter har casinoet ingen forpliktelse til å refundere eventuelle beløp på kontoen din bortsett fra ditt opprinnelige innskudd.
 21. Dersom velkomstbonusen forblir ubrukt på din konto i to (2) måneder eller lengre fra datoen den ble benyttet, vil velkomstbonusen tilfalle casinoet.
 22. Hvis du ikke ønsker velkomstbonusen som er satt inn på kontoen din av casinoet, har du rett til å be om at velkomstbonusen fjernes fra kontoen din, avhengig av at ingen gjennomspilling har skjedd etter verken det opprinnelige innskuddet eller den tilhørende velkomstbonusen. Du kan gjøre dette ved å kontakte brukerstøtte via telefon, e-post eller Live Chat, og deretter vil velkomstbonusen reverseres. Hvis gjennomspilling har skjedd, er det ikke sikkert at velkomstbonusen kan fjernes fra din konto (enten ved uttak eller gjennom forespørsel til brukerstøtte) inntil kravene til gjennomspilling tilknyttet velkomstbonusen er oppfylt.
 23. Casinoets regler og vilkår gjelder for denne kampanjen. I tilfeller der det skulle være konflikt mellom disse kampanjespesifikke reglene og vilkårene og casinoets generelle regler og vilkår, vil reglene og vilkårene for denne kampanjen være gjeldene, men kun i den grad der reglene og vilkårene er i konflikt med hverandre.
 24. I tilfelle eventuelle tvister, vil casinoledelsens avgjørelser anses som endelige. Ingen korrespondanse vil inngås angående dette.
 25. Casinoledelsen forbeholder seg retten til å avslutte eller endre denne kampanjen til enhver tid uten å gi beskjed.

Sist oppdatert: 02/05/2018 – 12:43 (GMT)

Regler og vilkår for velkomstbonus

Tilbudet brytes ned slik:

 1. Velkomstbonusen er kun tilgjengelig for nye spillere, som gjør et innskudd på Royal Vegas Casino.
 2. Dette tilbudet er kun gyldig i 7 dager fra ditt første innskudd.
 3. Om du gjør et uttak innen du har hentet hele velkomstpakken på 12 000 kr, vil du miste resten av matchbonusene.
 4. Dine bonuser vil bli kreditert til din konto øyeblikkelig etter ditt innskudd.
 5. Matchbonusene er underlagt 40x satsekrav.
 6. Et minimum innskudd på 100 kr gjelder for å motta gratis spinn
 7. Benytter du deg av dette tilbudet godkjenner du casinoets fullstendige vilkår og betingelser.
 8. Casinoets vilkår og betingelser gjelder for velkomstbonusen. Om det skulle være en konflikt mellom en punkt i vilkår og betingelser for velkomstbonus og et punkt i generelle vilkår og betingelser, vil punktet i vilkår og betingelser for velkomstbonus gjelde.

Vilkår og betingelser for innskuddsbonus

Matchbonus

 1. En matchbonus kan ikke bli brukt til å spille multi-spiller spill.
 2. Du kan bli bedt om å hente din bonus ved å klikke på linken i e-posten du fikk av casinoet.
 3. En matchbonus er kun gyldig på en konto for ekte penger, hvor et innskudd har blitt gjort innen kampanjen startet.
 4. Matchbonuser er kun gyldig, og vil kun bli allokert ved innskudd gjort på spillerens -konto, slik som beskrevet i e-posten fra casinoet.
 5. Om en spiller gjør et uttak før bonusen er kreditert, vil bonusen bli tatt bort.
 6. Alle bonusbeløp er underlagt spillekrav før de kan tas ut fra casinoet. (Kravene for play-through kan variere mellom 40x og 50x, avhengig av tilbudet.)
 7. En matchbonus gjelder for alle innskudd gjort innen angitt dato per e-post og i casinolobbyen.
 8. Maksimum bonusbeløp vil bli angitt i e-post og i casinolobbyen.
 9. Bonuser vil bli allokert innen 20 minutter etter at et innskudd er blitt gjort.

Slik gjør man et innskudd:

 • Bruk Visa-kredittkort istedenfor MasterCard.
 • Sett inn uregelmessige beløp. For eksempel, kjøp for 104.36 istedenfor 110, eller 31.89 istedenfor 30.
 • Om ditt innskudd ikke går igjennom, ikke prøv det samme beløpet igjen, men prøv heller et nytt beløp. For eksempel, om du setter inn 104, 93 ved ditt første forsøk, kan du sette inn 136.28 ved ditt andre forsøk, og 67.44 ved ditt tredje forsøk.
 • Om det fortsatt ikke fungerer å gjøre et innskudd, vennligst prøv en av våre alternative innskuddsmetoder.
Version 2015/1 - Disse betingelser er senest opdateret den 08/06/15

Lojalitet

 1. For hver innsats du gjør hos Royal Vegas, vil du samle poeng etter følgende disponeringer:
  • 1 kreditt satset på en spilleautomat = 1 belønningspoeng
  • 5 kreditter satset på et bordspill = 1 belønningspoeng
  • 10 kreditter satset på sic bo og alle rulettspill = 1 belønningspoeng
  • 20 kreditter satset på videopoker spill, craps og alle blackjackspill foruten Classic blackjack = 1 belønningspoeng
  • 100 kreditter satset på Classic blackjack og alle Aces Video Poker = 1 belønningspoeng
 2. Alle belønningspoeng er euro-basert. Å samle og veksle inn poeng i andre valutaer konverteres til euro.
 3. 1 000 poeng kan innløses for 1 kontant kreditt – disse kredittene kan kun bli hentet over trinn på 5 000 poeng
 4. Minst ett innskudd må bli gjort på casinoet for å hente poeng og motta 2 500 gratis belønningspoeng
 5. Ubrukte belønningspoeng utgår etter 60 dager
 6. Spillere begynner på sølvnivå, og kan jobbe seg opp på diamantnivå. Hvert nivå lover større fordeler og raskere måter å samle belønningspoeng
 7. Innehaveren av belønningskontoen og casinokontoen må være samme person
 8. Belønningskontoer som er linket sammen må innehas av samme person
 9. Casinoet forbeholder seg retten til å endre vilkårene i belønningsprogrammet eller å avslutte det uten forvarsel
 10. Casinovilkårene gjelder for belønningsprogrammet. Om en konflikt mellom belønningsvilkårene og casinovilkårene skulle oppstå, vil belønningsvilkårene gjelde, men bare i den grad vilkårene er i konflikt
Version 2015/1 - Disse betingelser er senest opdateret den 08/06/15

Kampanjetilbud og massedistribuert kommunikasjon

Dersom du avslutter abonnementet, eller tidligere har avsluttet abonnementet på vårt generelle kampanjematerielle, så kommer du fortsatt til å motta e-post angående transaksjoner.

Merk at det kan ta 3 arbeidsdager å bli fjernet fra våre adresselister.

Har du spørsmål angående vår juridiske tekst kan du kontakte oss får å få hjelp.

 

Vilkår og betingelser for uttak

Ved å sende inn din foretrukne betalingsmetode, vil du:

 • Garantere at online pengespill er lovlig i din jurisdiksjon, og at du er av lovlig alder for å delta i slike aktiviteter i din jurisdiksjon.
 • Garantere at du har lest og forstått kasinovilkårene og erkjenner at, i den utstrekning disse vilkårene er i strid med noen av de ovennevnte kasinokravene, vil disse vilkårene gjelde.
 • Forstå at uttaket ditt vil kunne ta minst 24 (tjuefire) timer før det er kvalifisert for behandling og at betalinger behandles fra mandag til fredag under arbeidstiden.
 • Garantere at du ikke har brukt noen uredelig måte å få betalingen som behandles. Med andre ord, all informasjon som er gitt under registreringsprosessen på kasinoet, er sannferdig og korrekt.
 • Garantere at du ikke har interferert teknisk på noe som helst måte med kasino-programvaren, manipulert det samme eller brukt det på noen måte utenom den umiddelbart tilsynelatende funksjonaliteten derav.
 • Bekrefte at hvis du bryter noen av de foregående garantiene, er kasinoet ikke forpliktet til å foreta betaling av uttaket som er hevdet her.
 • Bekrefte at kasinoet forbeholder seg retten til å betale hele eller deler av utbetalingsbeløpet til en av dine innkjøpsmetoder før du betaler saldoen til din valgte uttaksmetode.
 • Bekrefte at vi har rett til å be om at du gir oss bevis på din identitet og alder som en forutsetning for din deltakelse på kasinoet til enhver tid under din deltakelse på kasinoet. I tillegg til det ovenfor nevnte skal ingen vesentlige og/eller eksepsjonelle uttak enkeltvis og kumulativt foretas med mindre kopier av minst 2 (to) av det følgende mottas:
  • siste kontoutskrift for bankkontoen, du betaler dine innskudd fra;
  • kopi av bakside og forside av kredittkortene dine innskudd er gjort med;
  • førerkort;
  • personnummer eller lignende dokument som inneholder en fotografisk identifikasjon av deg;
  • nåværende og gyldig pass; eller
  • bruksregning (for eksempel gass, vann, telefon etc.) med ditt navn og din adresse registrert hos oss.
 • Bekjenne at det er registrert at enkelte jurisdiksjoner har strenge lover om hvitvasking av penger som kan pålegge oss å rapportere til føderale eller lokale myndigheter innen slike jurisdiksjoner, om vi vet, mistenker eller har grunn til å mistenke at noen av dine transaksjoner, blant annet innebærer midler hentet fra ulovlige aktiviteter eller er ment å skjule midler som er avledet av ulovlig virksomhet eller involvere bruk av kasinoet for å lette kriminell aktivitet.

Om du har bedt om betaling av uttaket ditt til din foretrukne betalingsmåte, bekrefter du at:

 • Tiden det tar å behandle din forespørsel;
  • er utenfor kasinoets kontroll,
  • er underlagt en tredjepart,
  • og betalingen kan ta noen dager før den reflekteres på din konto.
 • Innlevering av feil kontoopplysninger for betalingsmetoden kan føre til en forsinkelse i betalingen av det forespurte uttaksbeløpet.
 • Kasinoet kan ikke holdes ansvarlig for feilaktige overføringer som er gjort på grunn av levering av feilinformasjon.
 • Bruk av en uttaksmetode kan kreve at du har gjort et vellykket kjøp med samme metode før en uttaksforespørsel kan fullføres.

Kortbetalinger (Debit/kredittkort)

Kortbetalinger inkluderer disse store merkene:

 • Visa
 • Solo/Switch
 • Maestro
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • EntroPay
 • PostePay

Om du har etterspurt en betaling til Debit/kredittkort, anerkjenner du at:

 • Tiden det tar for å behandle en forespørsel er utenfor kasinoets kontroll, avhengig av tredjepart, og innskuddet kan ta noen dager før det reflektere på kontoen din.
 • Feilinnlevering av Debet/kredittkort-detaljer kan føre til en forsinkelse i betalingen av det forespurte beløpet på opptil 4 (fire) uker.
 • Bruken av denne uttaksmetoden krever at du har gjort et vellykket kjøp med samme metode før en uttaksforespørsel kan fullføres.

InstaDebit

Om du har bedt om en betaling til din InstaDebit-konto, bekrefter du at:

 • Tiden det tar for å behandle en forespørsel er utenfor kasinoets kontroll, avhengig av tredjepart, og innskuddet kan ta noen dager før det reflekteres på kontoen din.
 • Feilinnlevering av dine InstaDebit-detaljer kan føre til en forsinkelse i betalingen av det forespurte beløpet på opptil 3 (tre) uker.
 • Kasinoet kan ikke holdes ansvarlig for feilaktige overføringer som er gjort på grunn av levering av feilinformasjon.
 • Bruken av denne uttaksmetoden krever at du har gjort et vellykket kjøp med samme metode før en uttaksforespørsel kan fullføres.

I tillegg til det ovennevnte, kan det pålegges en venteperiode før det blir foretatt betalinger til InstaDebit for kjøp foretatt via InstaDebit blir klarert.

eCheck (elektronisk sjekk)

Om du har bedt om en betaling til din eCheck-konto (elektronisk sjekk), bekrefter du at:

 • Tiden det tar for å behandle en forespørsel er utenfor kasinoets kontroll, avhengig av tredjepart, og innskuddet kan ta noen dager før det reflektere på kontoen din.
 • Feilinnlevering av dine eCheck-detaljer (elektronisk sjekk) kan føre til en forsinkelse i betalingen av det forespurte beløpet på opptil 3 (tre) uker.
 • Kasinoet kan ikke holdes ansvarlig for feilaktige overføringer som er gjort på grunn av levering av feilinformasjon.
 • Bruken av denne uttaksmetoden krever at du har gjort et vellykket kjøp med samme metode før en uttaksforespørsel kan fullføres.

I tillegg til det ovennevnte, kan det pålegges en venteperiode før det blir foretatt betalinger til eCheck (elektronisk sjekk) for kjøp foretatt via eCheck (elektronisk sjekk) blir klarert.

Swift/Wire

Om du har bedt om en betaling til din bankkonto, bekrefter du at:

 • Tiden det tar for å behandle en forespørsel er utenfor kasinoets kontroll, avhengig av tredjepart, og innskuddet kan ta noen dager før det reflekteres på kontoen din. Kasinoet forsøker å overføre det forespurte beløpet til bankkontoen din innen 14 (fjorten) arbeidsdager.
 • Feilinnlevering av dine bankkontodetaljer kan føre til en forsinkelse i betalingen av det forespurte beløpet på opptil 4 (fire) uker.
 • Kasinoet kan ikke holdes ansvarlig for feilaktige overføringer som er gjort på grunn av levering av feilinformasjon.En avgift kan bli belastet for behandling av din Swift/Wire-betaling.

Sjekk

Om du har bedt om en betaling med en sjekk, bekrefter du at:

 • Kasinoet ikke vil foreta betaling med sjekk av beløp som er mindre enn den monetære ekvivalenten på 100 (ett hundre) kasinokreditter.
 • Levering av sjekk, med postbud, etter innledende behandling kan ta opptil 7 (syv) arbeidsdager. Tiden som er tatt for å levere en sjekk er ut av kasinoets kontroll og er helt avhengig av tredjeparts budtjeneste.
 • En avgift kan bli belastet for behandling av sjekk-betaling.
 • Alle betalinger via sjekk sendes via budtjeneste.
 • Ingen sjekker kan eller vil bli utstedt til en P.O-boks leveringsadresse med budtjeneste, sjekker skal leveres til en boligadresse og signeres av mottakeren.
 • Kasinoet vil ikke være ansvarlig for sjekker tapt eller feilplassert.
 • Dersom en forespørsel blir gjort av deg for å avbryte sjekken, vil en slik avbestilling utføre et gebyr.

Om det skulle oppstå en konflikt mellom de engelske vilkårene og andre språkversjoner av disse vilkårene, vil den engelske versjonen gjelde.