Registrer

6 veldedigheter for din online casino gevinst

fredsfugl

Kilde: Pixabay

Mange av oss går inn i det nye året med noen tanker om hva vi ønsker å endre eller gjøre bedre. Noe som kan være aktuelt er å legge av noen kroner til et veldedig formål hver måned. Hvis du skulle ende opp med gevinst på online casino eller har noen ekstra kroner å rutte med på annen måte, vil du kanskje finne en veldedighet som passer akkurat din smak av de 6 utvalgte organisasjonene nedenfor. Her finner du noe om du enten har forkjærlighet for dyr, mennesker eller natur, og utvalget kan kanskje gjøre det enklere å gjøre et valg og bruke tiden på å nyte inngangen i det nye året!

 1.            Direct Relief 

Direct Relief er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon, som er aktiv i 80 land, med et oppdrag om å forbedre helsen og livene til mennesker som er rammet av fattigdom eller krisesituasjoner. Direct Relief er høyt på listen når det gjelder veldedighetsorganisasjoner og har også fått ulike priser når det gjelder selskaper som ikke driver for profitt.

Direct Relief fokuserer på å tilby ressurser for å styrke skjøre helsesystemer og gjøre det mulig for helsearbeidere å møte de enorme behovene til ressursfattige samfunn. I mange tilfeller kan helsepersonell ta vare på mennesker som er syke eller sårede, men de har rett og slett ikke råd til den behandlingen eller omsorgen de trenger. Ved å tilby viktige medisiner, forsyninger og andre viktige ressurser gir Direct Relief og dets partnere over hele verden mennesker i alle aldre i sårbare situasjoner sjansen til å motta helsetjenester og leve et sunnere liv.

Mennesker som er avhengig av ideelle organisasjoner er mest sårbare for katastrofer og har minst evne til å komme seg. Nødhjelp kan også skape ny fattigdom og legge enorm belastning på eksisterende infrastruktur. Ved å støtte ideelle helseorganisasjoner fortløpende, skaper Direct Relief også et nettverk for å forberede og reagere på katastrofer. I tillegg er alle ressurser som leveres av Direct Relief distribuert av partnere uten hensyn til politikk, religion, kjønn, rase eller betalingsevne.

 2.            World Resources Institute 

World Resources Institute er en global tenketank for miljø, som går utover forskning for å sette ideer i verk. De jobber med myndigheter, selskaper og det sivile samfunn for å bygge løsninger på miljøutfordringer. WRIs transformative ideer beskytter jorden og fremmer utvikling fordi bærekraft er viktig for å møte menneskelige behov og oppfylle menneskelige ambisjoner i fremtiden.

WRI fremmer fremgang ved å tilby praktiske strategier for endring og effektive verktøy for å gjennomføre dem. De måler suksessen i form av nye retningslinjer, produkter og praksis som forandrer måten myndighetene jobber, selskaper opererer og mennesker handler.

De opererer globalt fordi dagens problemer ikke kjenner noen grenser, noe vi kjenner til fra casino online hvor betydningen av landegrenser ikke spiller like stor rolle som tidligere. World Resources Institute er ivrige kommunikatorer, fordi mennesker overalt er inspirert av ideer og kunnskap, og sjansen til forandring høynes når forståelsen økes. De gir innovative veier til en bærekraftig planet gjennom arbeid som er nøyaktig, rettferdig og uavhengig. WRI har en global rekkevidde og samarbeider med mer enn 400 partnere i 50 land. Hvert av deres prosjekter bidrar til ett eller flere av fire program-mål:

  • Klimabeskyttelse

Beskytte det globale klimasystemet mot ytterligere skade på grunn av utslipp av klimagasser og hjelpe menneskeheten og naturen til å tilpasse seg uunngåelige klimaendringer.

  • Styring

Gi mennesker kunnskap og forståelse og styrke institusjoner for å fremme miljømessig forsvarlig og sosialt rettferdig beslutningstaking.

  • Markeder og bedrifter

Utnytte markeder og bedrifter for å utvide økonomiske muligheter og beskytte miljøet.

  • Mennesker og økosystemer

Endre rask nedbrytning av økosystemer og sikre deres evne til å gi mennesker nødvendige varer og tjenester.

penger

Kilde: Pixabay

 3.            The David Suzuki Foundation 

David Suzuki Foundation er en vitenskapsbasert miljøgruppe med filialer i Montreal og Toronto, og hovedkvarter i Vancouver, Canada. Det er en ideell organisasjon organisert i både Canada og USA, og er finansiert av nesten 30 000 givere.

Stiftelsen ble opprettet i 1990 og åpnet dørene offisielt 1. januar 1991. Dette er en føderal registrert kanadisk veldedighet og er fullstendig finansiert av tilskudd og bidrag fra stiftelsen. Den aksepterer ingen statlig finansiering bortsett fra National Research Council of Canada for Sciences and Engineering, men sier altså ikke nei takk om du skulle vinne noen ekstra slanter på online casinos eller på en annen måte har noe å gi. The David Suzuki Foundation er heller ikke et finansieringsorgan for andre organisasjoner.

Stiftelsens oppdrag er å beskytte skjønnheten i naturen og trivselen til enhver person, nå og for fremtiden, og deres drøm er at vi alle lever i troen om at vi er ett med naturen hver dag.

David Suzuki er det man kan kalle et kanadisk ikon som hele livet har kjempet for miljørettigheter. David og hans stiftelse er rettet mot å forbedre miljøvernet, oppdage alternative klimaløsninger og vokse og bevare biologisk mangfold. Stiftelsen støtter også miljøutdanning og tar til orde for rettigheter for urfolk.

 4.            Anima International 

Anima International ble grunnlagt i 2018 som er en samling av flere organisasjoner, inkludert Anima, som har jobbet i Skandinavia siden 2000, og Otwarte Klatki (Open Cages), som har jobbet i Polen og andre land i Øst-Europa, inkludert Litauen, Estland , og Ukraina, siden 2012. Anima Internationals ti medlemsorganisasjoner jobber for tiden i Danmark, Polen, Litauen, Hviterussland, Estland, Norge, Ukraina, Storbritannia, Russland og Frankrike. Anima International arbeider for å forbedre velferdsstandardene for husdyr gjennom blant annet etterforskning, lovgivningsarbeid og media.

De jobber også for å øke tilgjengeligheten av dyrefrie produkter ved å gjennomføre forskning, arrangere arrangementer og samarbeide med selskaper for å oppmuntre til utvikling av den alternative proteinindustrien. I tillegg arbeider Anima International for å styrke kapasiteten til bevegelse av dyreformidling gjennom å organisere samfunnsoppsøk, trene advokater, støtte andre dyrevernsorganisasjoner og fremme feltet dyrerettigheter.

Anima International gjennomfører en rekke programmer som har vært svært effektive, og mye av deres arbeid foregår i relativt forsømte regioner, som Øst-Europa og Russland. Deres strategiske, desentraliserte tilnærming til internasjonal ekspansjon hjelper til med å løse hull i ressurser og ledelsesmessige ferdigheter, samtidig som de setter fart på relativt forsømte land med bevegelser for unge dyr. De har tatt en gjennomtenkt, grasrottilnærming til internasjonal ekspansjon ved å vurdere den lokale konteksten i landene de opererer i, og spille en støttende rolle i den lokale bevegelsen ved å gi finansiering og veiledning for å oppmuntre lokale gruppers uavhengighet og autonomi.

5.            Wild Animal Initiative

Wild Animal Initiative (WAI) ble grunnlagt i 2019. WAI opererer for tiden i USA, hvor de jobber for å styrke bevegelsen for dyrevern gjennom å skape et akademisk felt dedikert til velferd for ville dyr. De sammenstiller litteraturanmeldelser, skriver teoretiske artikler og meningsartikler, og publiserer forskningsresultater på deres nettsider og/eller i fagfellevurderte tidsskrifter.

WAI sikter seg inn på å identifisere og dele mulige forskningsveier og koble til mer etablerte felt. De jobber også med forskere fra forskjellige akademiske og ikke-akademiske institusjoner for å identifisere potensielle samarbeidspartnere, og de har i tillegg nylig lanserte et stipendprogram. WAI organiserer også det årlige Wild Animal Welfare Summit og arrangerer diskusjoner på konferanser.

WAI fokuserer utelukkende på å hjelpe ville dyr, som kan være et område med stor innvirkning. De produserer forskning og bygger allianser for å skape et nytt akademisk felt dedikert til velferd for ville dyr, som begge er svært effektive for å styrke bevegelsen for dyrevern. WAIs oppsøkende program, som består av å engasjere akademikere som er interessert i velferdsforskning for ville dyr, ser ut til å være spesielt kostnadseffektivt fordi etablerte akademikere har flere ressurser til å utvide forskningen innen dette voksende feltet.

WAI driver med strategisk planlegging regelmessig, er tydelig på hvem som tar endelige beslutninger, sørger for deltakelse og periodiske innspill fra alle nivåer i personalet, og har en grundig strategisk plan og en godt designet målsettingsprosess. Personalets tilfredshet og engasjement, så vel som deres demonstrerte engasjement for mangfold, egenkapital og inkludering, antyder at WAI har en sterk organisasjonskultur, noe som kan være viktig når du velger å støtte en organisasjon.

hendene

Kilde: Pixabay

 

 6.            Indigenous Environmental Network

Indigenous Environmental Networks aktiviteter inkluderer å styrke kapasiteten til urfolkssamfunn og stammestyrelser til å utvikle mekanismer for å beskytte hellige steder, land, vann, luft, naturressurser, helse til både mennesker og dyr, og å bygge økonomisk bærekraftige samfunn.

IEN har en informasjonsavdeling hvor det organiseres kampanjer, handlinger og offentlig bevissthet for å styrke kapasiteten til fellesskap og stammer. Det legges også til rette for å bygge allianser mellom urfolkssamfunn, stammer, interstamme- og urfolksorganisasjoner, etniske organisasjoner, trosbaserte- og kvinnegrupper, ungdoms-, arbeids- og miljøorganisasjoner. IEN innkaller til lokale-, regionale- og nasjonale- møter om miljømessige- og økonomiske rettferdighetsspørsmål og gir støtte, ressurser og henvisning til urfolkssamfunn og ungdom over hele Amerika og verden.

Miljøangrep på urfolks land, vann, samfunn og landsbyer fra 1990-tallet har inkludert store giftige kommunale og farlige avfallsdeponier, lagringsanlegg for atomavfall og industriell- og mineralutvikling som bokstavelig talt lekker og siver ut av bakken med giftige giftstoffer. Overgrepet fortsetter, og det må gjøres tiltak for å redde urfolks liv og kultur.


Topp 5 smarttelefoner for ... Vikingene og deres versjon ...